Hoe ziet het EVC traject eruit, om te komen tot het behalen van je Ervaringscertificaat?

De EVC-traject bestaat uit 3 fases:

Aanmelding en intake.

In deze fase wordt het EVC-traject uitgelegd. Aan de hand van uw werkervaring en loopbaandoel wordt er besproken of een EVC-traject zinvol en haalbaar is. Hier wordt ook bepaald voor welke kwalificatie het EVC-traject geldt. Alle afspraken worden schriftelijk vast gelegd en ondertekend. Afsluitend aan het gesprek krijgt u de EVC-overeenkomst mee.

Opbouw portfolio onder begeleiding.

In samenwerking met de begeleider gaat u in kaart brengen welke kennis en vaardigheden u bezit. Deze bewijzen gaat u verzamelen. Denk hierbij aan diploma’s, certificaten, beroepsproducten, verslagen over werkzaamheden, foto’s en film, maar ook verslagen van beoordelingsgesprekken kunnen als bewijslast worden gebruikt. Alle bewijslasten worden verzameld in een digitaal portfolio.

Beoordeling van het portfolio en inplannen tweede beoordelingsinstrument.

Tijdens deze fase zal de assessor uw kennis en vaardigheden vergelijken met de eisen die gelden voor de betreffende kwalificatie. Er wordt altijd een tweede beoordelingsinstrument toegepast denk hierbij aan: een bezoek op de werkplek, een praktijk-assessment of een gesprek over het portfolio. Hierdoor krijgt hij een goed beeld over uw kennis en vaardigheden en zal dit verantwoorden in het Ervaringscertificaat.

 

Hieronder het EVC-traject in de verschillende stappen.