Waarom EVC

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Mensen ontwikkelen competenties niet alleen tijdens opleidingen en cursussen, maar ook in hun werk, hobby’s, vrijwilligerswerk of in andere maatschappelijke activiteiten. Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van die competenties. Het erkennen van verworven competenties heeft een waarde in zichzelf en draagt bij aan de employability van werknemers. EVC leidt in veel gevallen tot verdere loopbaan gerelateerde persoonlijke ontwikkeling. EVC is een instrument dat uitstekend aansluit bij het beleid met betrekking tot een leven lang leren.

Om objectieve en onafhankelijke waardering en erkenning te garanderen, wordt de EVC-procedure onafhankelijk van het wel of niet volgen van een aanvullend (maatwerk) opleidingstraject uitgevoerd. De kandidaat kan zich met het Ervaringscertificaat melden bij een onderwijsinstelling en daar kwalificering aanvragen en/of onderwijs volgen. Het Ervaringscertificaat moet niet alleen door ECV autotechniek erkend worden, maar idealiter ook door andere opleidingsinstellingen, brancheorganisaties en het bedrijfsleven.